ปีใหม่นี้ มาตั้งเป้าหมายกัน
การที่เราต้องมีเป้าหมาย เพื่อที่จะกำหนดทิศทางในการวางแผน และลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง วันนี้มาเริ่มต้นตั้งเป้าหมายด้วย “สมดุลชีวิต 6 มิติ” ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกัน 
1. ด้านสุขภาพ
2. ด้านความสัมพันธ์ครอบครัว
3. ด้านการงาน
4. ด้านการเงิน
5. ด้านการพัฒนาตนเอง
6. ด้านการแบ่งปัน/การให้

ชีวิตมีหลายด้าน หลายมิติ ขอให้เป้าหมายที่แต่ละคนตั้งไว้ เกิดขึ้นจริงตามที่ตั้งใจไว้ และทางโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ขอสวัสดีปีใหม่ 2567

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :