ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจใกล้เรา

เกิดอุบัติเหตุที่ไหน เมื่อไร เราพร้อมดูแล

ช่วงนี้ฝนตก รถติด ถนนลื่น มักมาพร้อมอุบัติเหตุทางรถยนต์

สิ่งที่จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคนก็คือ พ.ร.บ.

หรือประกันภัยภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องมี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :