รพ.วิภารามปากเกร็ด
/เปิดรับผู้ประกันตนเพิ่ม 40,000 ราย ในปี 2566 เลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม
#สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ผ่าน 4 ช่องทาง
ง่ายๆเพียงคลิก
¤ เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านเว็บไซต์ sso.go.th
https://www.sso.go.th/wpr/main/login
¤เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
iOS >> https://apple.co/2HkeCcG
Android >> http://bit.ly/2stv5Ra
¤ เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่าน LINE Official Account สำนักงานประกันสังคม
https://page.line.me/882xytrh
¤ หรือไปดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม
ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :