26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

การแพทย์และสาธารณสุข 26 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :