สูงวัย ใส่ใจ เพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
การฉีดวัคซีนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันเริ่มลดลง อาจติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย และเมื่อเป็นแล้วอาการอาจรุนแรงกว่าที่คิด ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคย่อมมีความสำคัญและผู้สูงวัยไม่ควรชะล่าใจหรือละเลย
 

✨วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ราคา 500 บาท/ 1 เข็ม

✨วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 700 บาท/ 1 เข็ม

✨วัคซีนป้องกันปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 2,900 บาท/ 1 เข็ม

 

สนใจติดต่อสอบถาม

Facebook : Vibharam Pakkred Hospital โรงพยาบาล วิภารามปากเกร็ด
Line : Vibharam Pakkred
Tel : 02-092-4900
Twitter : Vibharam Pakkred Hospital
IG : vibharampakkred_hospital

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :