นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัฒน์ ผอ.ฝ่ายการแพทย์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เป็นตัวแทนเข้ารับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับชาติครั้งที่ 11 (Thailand LA forum 2022) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้แนวคิด

“ห้องปฏิบัติการคุณภาพที่ยั่งยืน(Sustainable Quality in Laboratory)”

ซึ่งจัดโดย สภาเทคนิคการแพทย์ ณ โรงแรมอัศวิน  แกรนด์  คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :