14 พ.ย. วันเบาหวานโลก
.
"โรคเบาหวานเป็นแล้ว..ไม่ได้เบาใจ"
.
โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในร่างกายสูงกว่าปกติ
คนไทยเป็นเบาหวาน ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพันธุกรรม พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ การรับประทานอาหาร พวกไขมัน น้ำตาลสูง สูบบุหรี่
ซึ่งผู้ที่เป็นเบาหวาน มักจะมีโรคเรื้อรังอื่นแทรกซ้อนตามมา เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบ ไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานขึ้นตา
.
ใครควรตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 

  • ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวาน หิวบ่อย รับประทานอาหารจุแต่น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อยมาก โดยเฉพาะกลางคืน ชาปลายมือปลายเท้า
  • ผู้ที่มีญาติ พี่น้อง สายตรง เป็นโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่มีโรคอ้วน  BMI ≥ 25 กก./ตารางเมตร
  • ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง 
  • ผู้ที่คลอดบุตร มีน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม หรือเคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

.
แนะนำให้รับการตรวจ คัดกรองโรคเบาหวาน เพื่อการรักษา และเฝ้าระวัง และควบคุมน้ำตาลในเลือด ไม่ให้สูงจนเกิดเป็นโรคเบาหวาน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :