สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 890 บาท/เข็ม

.

เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการกลายพันธุ์อยู่เสมอ และในแต่ละปีจะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์หลักที่แตกต่างกันไป จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :