ส่งท้ายปี มอบของขวัญให้กับตัวเอง

ผู้ประกันตน ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ถึง 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :