นอกจากนมแม่จะเป็นวัคซีนจากธรรมชาติที่สร้างเกราะป้องกันให้ลูกน้อยแล้ว การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ปีที่ควรจะได้รับ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ลูกน้อยของท่านมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง และห่างไกลจากอาการเจ็บป่วยต่าง