เฝ้าระวัง “เดลตาครอน XBC” ลูกผสมระหว่าง เดลตา และ โอมิครอน 
พบระบาดแล้วในหลายประเทศในอาเซียน แต่ยังไม่พบอาการรุนแรง ขณะที่โอมิครอนเก่าอ่อนกำลังลง  และดูเหมือนว่า เดลตาครอนหลายสายพันธุ์กำลังระบาดขึ้นแทนที่ เช่น XBC ,XAY,XBA  และ XAW 
กรมควบคุมโรค เผยรอบสัปดาห์ ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มขึ้น 12.8 %  และได้ติดตามข้อมูล คาดว่าช่วง 2-4 สัปดาห์ จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

  • การรับวัคซีน  ควรเร่งฉีด
  • โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัว 
  • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว 
  • จะช่วยลดความเสี่ยงของอาการป่วยหนัก
  • ลดระยะเวลาการรักษาโรค

(ที่มา:กรมควบคุมโรค)