ภาวะ MIS-C(มิสซี) Multisystem Inflammatory Syndrome in Children 
คือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่พบหลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด-19
มักเกิดในเด็กอายุเฉลี่ย 6 – 10 ขวบขึ้นไป โดยเริ่มมีอาการตั้งแต่ระยะหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์
โดยจะมีการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกายพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอาการในระบบหัวใจ ปอด ตับ ไต สมอง ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร ซึ่งภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยตรง แต่เป็นภาวะที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อผิดปกติไป
MIS-C อาการเป็นอย่างไร?
มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส
มีอาการอักเสบในร่างกายตามระบบอวัยวะ อย่างน้อย 2 ระบบขึ้นไป เช่น
ระบบผิวหนัง เยื่อบุจะมีอาการ ได้เเก่ ผื่น ตาแดง มือเท้าบวม
ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย
ระบบหัวใจ ได้แก่ เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น ช็อค ซึ่งเป็นอาการแสดงที่รุนแรง อาจเสียชีวิตได้
ระบบอื่นๆ ได้แก่ ระบบไต ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบเลือด
การรับวัคซีนโควิด จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อรุนแรง ช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดภาวะ mis-c
ถ้าหากท่านสงสัยว่าลูกน้อยของท่านมีภาวะดังกล่าว ควรมาปรึกษาแพทย์
Tel: 02 0924900 ต่อ 181-2 (แผนกกุมารเวช)