อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

คลินิกสตรี

Obstetrics – Gynecology Clinic


บริการผู้ป่วย

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog Title

คุณชญาสิคนัฐ ขันแข็ง และทีมผู้บริหารบริษัท Happy Toilet มอบเจลล้างมือให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 13 พฤษภาคม 2564

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จึงได้จัดโครงการ ขยับกาย สบายชีวี เพื่อเป็นการ สร้างเสริม สุขภาพร่างกายของผู้ที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ทุกคนได้มีส่วน

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ยินดีให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ ในราคาเข็มละ 790 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ขอเชิญชวนผู้ประกันตนวิภาราม อายุต่ำกว่า 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคา 400 บาท ตั้งแต่วันนี่ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

ความรู้เรื่องโรค...RSV...

Blog Title

กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีก

Blog Title

รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Blog Title

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์ (Hendra and Nipah Viral Diseases)

(Hendra and Nipah Viral Diseases)

อ่านทั้งหมด