มะเร็งปากมดลูก

     สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป ที่เคยมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนมากจะพบอายุระหว่าง 35-50 ปี สาเหตุสำคัญของโรคนี้มาจากเชื้อไวรัสชื่อ ฮิวแมนแป๊ปปิโลม่าไวรัส (Human papilloma virus = HPV) เป็นโรคติดต่อทางการสัมผัส เช่น เพศสัมพันธ์ หรือ Sex toy มีโอกาสได้รับเชื้อนี้ โดยไม่รู้ตัว แต่สามารถกำจัดไปเองได้ อาการจะแสดงโดยการเป็นหูดที่อวัยวะเพศ หรือผู้หญิงมีเชื้อที่ปากมดลูกนานๆ ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้

มะเร็งปากมดลูกจากการศึกษาในปี 2022 พบว่าอายุเฉลี่ยที่พบอยู่ที่ 49 ปี และการเกิดมะเร็งปากมดลูก ค่อยๆลดลง หลังจากมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมีการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ไวรัส

การรักษา

     เมื่อตรวจภายในเพื่อ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก จะช่วยให้ค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มแรก และช่วยให้แพทย์สามารถให้การรักษาแต่เนิ่นๆ ได้ และมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

     สมัยก่อนใช้วิธี Pap smear แต่หลังจากปี 2017 เริ่มมีการใช้วิธีใหม่ จากมีการตรวจ Pap Smaer ทุกปี แต่ถึงอย่างไร ก็ควรมีการตรวจหาก HPV Test อย่าน้อยประมาณ 2 ปี  หลังจากตรวจ Pap Smear ครั้งสุดท้าย ถ้าผล HPV เป็นลบ ก็สามารถเว้นไปอีก 5 ปีถึงตรวจได้อีกครั้ง และแนะนำให้ฉีดวัคซีน HPV เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วย

สนใจจองแพ็กเกจ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง :