ประวัติแพทย์

พญ. กนกนวรรณ เอี่ยมชาญบรรจง

สาขา : กุมารแพทย์

 


 

แพทย์ผู้ชำนาญด้านกุมารศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณทิต : คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาลัยมหิดล

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ :กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

 

เวลาออกตรวจ:

 อังคาร เวลา  16.00 - 20:00 น.

 ศุกร์   เวลา    16.00 – 20.00 น.

 เสาร์    เวลา   09.00 – 17.00 น.