ประวัติแพทย์

นพ.ฉัตรชัย จิรอดิศัย

สาขา : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด