ประวัติแพทย์

นพ.ธีรศักดิ์ นีติวัฒนพงษ์

สาขา : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด